Organizator:

Omega Funeral Forum pod patronatem branżowym Polskiej Izby Branży Pogrzebowej

Podziel się

Polska Izba Branży Pogrzebowej została powołana w celu rozwijania i kontynuowania najlepszych tradycji samorządu gospodarczego branży pogrzebowej. Od lat skupia liderów na rynku branży funeralnej, dla których ważny jest rozwój i realizacja wspólnych celów poprzez wzajemną pomoc i wymianę doświadczeń. Izba ma służyć integracji środowiska i być narzędziem wspomagającym codzienną pracę

Główne zadania Polskiej Izby Branży Pogrzebowej to:

  • Pomoc i wsparcie Członków Izby przez jej Biuro od strony prawnej i organizacyjnej
  • Reprezentowanie interesów Członków Izby na zewnątrz, szczególnie w sporach z ich konkurentami, w relacjach z organami administracji państwowej i samorządowej, szpitalami, itp.
  • Wzajemna integracja poprzez organizację wspólnych imprez i wyjazdów branżowych
  • Podnoszenie kwalifikacji zawodowych poprzez organizowanie szkoleń i konferencji
  • Wspieranie Członków Izby w budowaniu ich silnej, rozpoznawalnej marki poprzez certyfikowanie, rekomendowanie
  • Wspieranie aktywnego rozwoju Członków Izby

Więcej informacji na stronie: https://polskaizbabranzypogrzebowej.com/