Organizator:

Zmiany w prawie pogrzebowym już w czerwcu

Podziel się

W dniach 3-4 grudnia Polska Izba Branży Pogrzebowej gościła przedsiębiorców z branży pogrzebowej na konferencji „Zmiany w prawie pogrzebowym”. Wydarzenie otworzyła prelekcja przedstawicieli Państwowej Inspekcji Pracy, którzy odnieśli się do legalności zatrudniania cudzoziemców w branży pogrzebowej oraz bezpieczeństwa pracy w zakresie biologicznym, w tym SARS- CoV2.

Do kwestii zmian w prawie pogrzebowym odniósł się bezpośrednio Wojciech Labuda - pełnomocnik Prezesa Rady Ministrów ds. ochrony miejsc pamięci oraz członek Zespołu Eksperckiego w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, który poinformował zebranych o przewidywanym terminie przyjęcia przez rząd projektu zmiany  ustawy o cmentarzach i chowaniu zmarłych.

Izabela Trojanowska, Dyrektor Departamentu Zasiłków ZUS, zaprezentowała zebranym dane dotyczące wysokości wypłacanych zasiłków pogrzebowych w roku bieżącym oraz ubiegłym. Głos zabrała także prof. Grażyna Spytek-Bandurska, Przewodnicząca Komitetu HR Federacji Przedsiębiorców Polskich, ekspert prawa pracy.

Po konferencji cykl szkoleń otworzyło wystąpienie firmy Igneus i firmy Bud-kot, które zaprezentowały zebranym możliwości unowocześnienia krematoriów służąc przykładem firm funkcjonujących na terenie Wielkiej Brytanii.

Niedzielne szkolenie rozpoczęli przedstawiciele projektu Życie Warte jest rozmowy, eksperci Biura ds. Zapobiegania Samobójstwom Instytutu Psychiatrii i Neurologii w Warszawie  - Ksiądz Tomasz Trzaska i Halszka Witkowska. Prelegenci poruszyli bardzo delikatny, ale niezwykle ważny temat - wspierania klientów w żałobie po śmierci bliskiej osoby w wyniku samobójstwa.

Podczas kolejnego wystąpienia dr Monika Maj Osytek podpowiadała zebranym jak nawiązać poprawne relacje na linii zakład pogrzebowy – klient wrażliwy oraz przedstawiła metody skutecznej komunikacji interpersonalnej.

Kolejna konferencja Polskiej Izby Branży Pogrzebowej odbędzie się na przełomie lutego i marca.